רישום לחברת חשמל (חח"י)

רישום לחברת חשמל (חח"י)

רשות החשמל מקצה מכסות לשילוב מתקנים פוטו וולטאיים ברשת (מתקנים סולאריים). על מנת לקבל מכסה ברשות החשמל לשם הקמת מערכת סולארית יש לבצע הליך לרישום מכסה בחברת החשמל. הליך רישום המכסה בחברת החשמל מבוצע ע"י משרדינו בהתאם לאסדרות ולנהלים של רשות החשמל.
pexels-photo-4254167
_Y8A8324-Edit
הכנת תכנית ראשונית:
 • חשמל AC, DC, הצבה
 • האקרות
 • פירוט ממירים
 • פירוט פאנלים
 • פירוט ציודים מותקנים
הכנת מסמכי הבקשה:
 • עבור שילוב לכניסה למכסה
 • עבור כל מערכת
 • קבלת גרמושקה/תצלום מפ"י מהלקוח
 • עבודה בשת"פ עם הלקוח
 • הצהרת עו"ד
ליווי ויעוץ פרויקטים.jpgחתוך
_Y8A8358
ליווי ההליך מול חח"י
 • רישום באתר חח"י
 • הגשת המסמכים לסניף חברת החשמל הרלוונטי
 • פיקוח על רישום המערכות למכסה קיימת עבור כל מערכת
 • מעקב לקבלת תשובה מחח"י לבקשת הכניסה למכסה.
בגל מהנדסים יש לנו היכרות עם הליכי בירוקרטיה של חח"י, עם תשתיות החשמל בכל איזור, צורת החיבור, משטר ההפעלה, אופן ההתחברות והכמויות המתוכננת לייצור.
דילוג לתוכן