סקר אתר ותשתיות

סקר אתר ותשתיות

תכנון מוצלח של אתר מחייב ביקור שטח מקדים על ידי איש מקצוע מנוסה - ע"י בקר אתר ותשתיות. ביקור השטח של גל מהנדסים מבוצע ע"י מהנדס אשר בוחן את האתר וסוקר אותו ואת התשתיות שבו. סקר האתר כולל בדיקת אילוצים קיימים, המלצות, בחינת האתר והליקויים שיש לפתור להתקנת המערכת, ריכוז הממצאים והגשת דו"ח מרכז הכולל הנחיות לתכנון. איפיון ובדיקות חשמל באתר כוללות המלצות למיקום הציודים והתשתיות, התוואי, בדיקות חשמל וארונות חשמל, בדיקת אילוצים קיימים והליקויים שיש לפתור בטרם התקנת המערכת מהיבט החשמל (תיקון לוחות, הארקות וכו').
_Y8A8324-Edit
דילוג לתוכן