בדיקת סיום התקנה / OFF -GRID

בדיקת סיום התקנה / OFF -GRID

בדיקות OFF GRID הינן בדיקות מקיפות בסיום ההתקנה וטרם החיבור לרשת החשמל. לשם אבטחת המערכת ובכדי שהיא תוכל לתפקד במשך 25 שנה מיום הקמתה יש לבצע בדיקות מקיפות טרם חיבורה. לגל מהנדסים כלים שיטות ונהלי בדיקה מקיפים לכל פרט במערכת החל מסט התכניות והאישורים הנדרשים לאופן תפקוד הפאנלים, בדיקות חשמל מקיפות וכל פרט במערכת מאופן החיווט ועד לצורת החיבור הבורג לגג, ההתאמה לתכניות ולמפרט ההקמה וביצועי הממירים והדמיית תקלות. כל אלה נבחנים יחד וומוצגים בדו"ח מסכם. בעקבות הדו"ח שכולל היבטים רחבים ומקיפים על המערכות הבדיקות מבוצעות ע"י מהנדסים מנוסים באלפי פרוייקטים שעברו הכשרות בחברה ובנהלי הבדיקה המקיפים ובזיהוי תקלות מתפתחות והשלכותיהן.
default
_Y8A9684
תיק מתקן ודו"ח בדיקה:
 • בחינת מפרט המערכת
 • ניתוח נתונים הכולל תוכניות חשמל ותוכנית הארקות
 • בדיקת תאימות בין הציוד המותקן למפרט :פאנלים, ממירים, כבלים וכו'
 • בחינת תיק המתקן והמצאות כל האישורים הנדרשים
 • סקירת תקינות המערכות
 • בדיקת אופן התקנה והמלצות לתיקון ליקויים ככל שימצאו
 • תצלום כשלים במערכת, וצילומים נוספים באתר וצירופם לדו"ח
 • הפקת דוח בדיקות הכולל המלצות והערות
בדיקות האתר:
 • בחינה סביבתית, מצב הגג, מכשולים וסכנות
 • בחינת סולם, ניקיון ומצב הגג
 • בחינת קיר הממירים
 • בחינת הצללות במערכת
 • בדיקה ויזואלית לקונסטרוקציה ואופן החיבורים המכאניים במערכת
 • בחינת שילוט המערכת
_Y8A9621
_Y8A9614
בדיקות חשמל:
 • בחינת הפאנלים וזיהוי פגמים דליפות, שברים, סדקים
 • בחינת הכבילהAC - DC ואופן הנחתה ושילובה, תעלות, מובילים, מחברים  אזיקונים קונקטורים וכו'
 • סקירת מצב הארקות, הגנת ברקים, הגנות עורפיות
 • תפקוד הממירים
 • בחינת מערכות הניטור
 • בחינת תשתיות מיגון לפנלים
 • בחינת לוחות החשמל, הציוד והמפסקים
 • בחינת לוח ראשי מונה ייצור, לוח חלוקה, לוח ראשי, לוחות DC לוחות מהדקים
 • בחינת לוחות וכבילתDC על הגג
דילוג לתוכן