בדיקה תקופתית למערכת סולארית

בדיקה תקופתית למערכת סולארית

כשם שכל רכב חייב לעבור באופן קבוע טיפול תקופתי במוסך, כך גם המערכת הסולארית זקוקה לתחזוקה שוטפת. תחזוקת המערכת נועדה למקסם את פוטנציאל ייצור המערכת ולהאריך את חייה וכוללת את ניקוי לוחות המערכת (הפאנלים), ואת הבדיקה התקופתית שיש לבצע, עליה נפרט בהמשך.

ניקוי המערכת חשוב ביותר ליעילות המערכת ולשמירת תפוקתה לאורך השנים. הלכלוך המצטבר לאורך זמן, למעשה גורם לצל קבוע על הפאנלים ובכך גורם לירידה ניכרת של כ 25% בתפוקת החשמל. מסיבה זו, תדירות ניקיון הפאנלים תלוי ומושפע בעיקר ממיקום המערכת: בקרבת מפעלים קיים יותר פיח, בקרבת שטחים חקלאיים יש ריסוסים, בקרבת אדמת כורכר סביר להניח שיצטבר יותר אבק. גורמים אלו עלולים לחסום את קרני השמש ולפגוע ביכולת ייצור החשמל.

אשר לעניין הבדיקה התקופתית– לפי ההסכם שנחתם עם חברת החשמל בישראל, יש לבצע בדיקה תקופתית למערכת הסולארית ולמערכות ההגנה אחת לפרק זמן מסוים. מעבר לכך, חשוב לזכור כי הבדיקה התקופתית משמשת כטיפול מונע אשר מתריע על כשלים קיימים וכשלים עתידיים, העלולים להיווצר במערכת. הבדיקה התקופתית נעשית על ידי מהנדס מוסמך המתמחה בתחום הסולארי, שנעזר בין היתר במכשירי מדידה שונים. הבדיקה כוללת בחינה מחודשת של כל הפרמטרים- בדיקת חלקי החשמל, בדיקת הקונסטרוקציה וחיבור הפנלים אליה, בדיקת מערכת ההגנה, בדיקת יציבות ואיזון המערכת וניתוח אורך החיים, על פי הפירוט הבא:

1. בדיקת חלקי החשמל תכלול את בדיקת הממירים, כשלי מתחים, כשלי זרמים, הגנות אחוריות, הגנות חשמליות, פריצת דיודות, נזק מצטבר לפאנל, בדיקת החיווט והתייבשות הכבילה, בדיקה מקיפה של התעלות ועוד.

2. בדיקת הקונסטרוקציה והחלקים המכניים ובדיקת יעילות המערכת- הבדיקה תבדוק את אופן הנחת הקונסטרוקציה ואטימתה. הבדיקה עשויה לחשוף פגעי חלודה בקונסטרוקציה שאם לא יטופלו בזמן, הם עלולים להתפשט לפאנלים ולהביא לפגיעתם ואף להוצאתם משימוש. כמו כן, ייבדק מצב הגג מבחינת שלמות, דרכי מעבר נוחים בין שורות המערכת, יינתנו המלצות לשינוי באם יש הצללות פנימיות וחיצוניות, תיבדק קיימות גורמים מזיקים ומלכלכים וכו'.

3. בדיקת מערכת ההגנה- בדיקה זו תכלול בדיקה מקיפה של אמצעי הבטיחות, מערכת התקשורת, מערכת הניטור ומערכת האזעקה. ייבדקו אם קיימים זרמי זליגה, סכנות חשמליות ממערכת הייצור, תיבדקנה הגנות הקרינה והעלאת הפוטנציאל החשמלי בקרקע.

4. בדיקת יעילות המערכת תבחן את הפאנלים הפוטו-וולטאים. בבדיקה ייבחנו פרמטרים רבים כמו- שלמות הפאנלים, צבעם וגורמי ירידת תפוקה, פסי ההולכה ומסגרתם, מצב התאים, דליפות, חיווט הפאנלים וכבילתם.

בסיום הבדיקה, עוברים הנתונים שנאספו מהשטח למהנדסי החברה, אשר מעבדים את כל הנתונים יחד ל"דוח הבדיקה הכולל". הדוח יתייחס באופן ברור ומפורט לכל אחד מהפרמטרים לעיל ויינתנו בו הערות והמלצות לשינוי ולשיפור יעילות המערכת.

המערכת הסולארית הינה השקעה ארוכת טווח ולכן חשיבות התחזוקה הינה גבוהה ביותר לשמירת יעילות ונצילות המערכת. בדיקה לקויה ולא מקצועית דיה ו/או חוסר טיפול במערכת, עלולים לעכב את מתן ההחזר על ההשקעה ואף להביא לבלאי מואץ של המערכת תוך פרק זמן קצר.

שיתוף:

דילוג לתוכן